İngilizce Eğitimi

Yabancı Dil Öğrenmenin Çocuklara Kazandırdıkları

Küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenmek artık bir zorunluluktur.  Bu yüzden ülkemizde yabancı dil öğrenimi küçük yaşlara inmiştir. Bununla beraber okul öncesi dönemin çocukların öğrenme hızlarının en yüksek ve algılarının oldukça açık çağlar olduğu bilinmektedir.

Çocuğa, ikinci dil ile birlikte yeni ve farklı kültür/dünya bakış açısının ve düşünme tarzının sağlanması ve böylece kendi özelliğini ve özünü daha etkin ve belirgin şekilde fark etmesi sağlanır.
Kendi öğrenmeyi öğrenme süreçlerini geliştirir. Bu durum ilerideki okul yaşamında diğer derslerinde de doğrudan veya dolaylı başarı getirecektir.
Yabancı dil öğreniminin, gelişen dünyaya ayak uydurmadaki önemi inkar edilemeyecek ölçüdedir.
Çocuk, genel gelişiminin desteklenmesi, öğrenme yetisinin daha iyi noktaya ulaşması sırasında yeni ve farklı öğrenme tekniklerini tanır.
Çocuğumuza kendi anadilinin dışında başka bir dil kazandırır.
İletişim kuramayan çocuklarda sosyalleşme sağlar.
İletişim becerilerinin gelişmesini sağlar.
Paylaş