Santranç Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimde Santranç’ın Yararları

Çocuğun akademik başarıya ulaşmasında çok büyük katkılar sağlamaktadır. Nedeni ise, çocuğun birçok yeteneğe ve beyin zekâsına erken kavuşmasından kaynaklanır.

Zihni ve hayal kurma gücünü geliştirir.
Dikkati ve Öngörüyü geliştirir.
Olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlar.
Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.
Kapsamlı düşünmeyi öğretir, buluş yeteneğini geliştirir.
Sabırlı olmayı, ölçülülüğü ve soğukkanlılığı öğretir.

Kurallara ve rakibe saygılı olmayı öğretir.

Dinleme ve kendi düşüncelerini başkalarına aktarma becerileri de gelişir.
Paylaş